مجازات تخلف مأموران مالیاتی تعیین شد

حسین ذوالنوریان

مجازات تخلف مأموران مالیاتی

نمایندگان مردم مجازات تخلف مأموران مالیاتی را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۶۵ این لایحه موافقت کردند.

به موجب این مصوبه متن زیر جایگزین ماده ۲۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن می‌شود:

مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱- هر گاه بعد از تشخیص مالیات غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تعیین می‌کند متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

۲- در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا به علت عدم رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی (جز در مورد اظهار نظرهایی که در اجرای ماده ۹۷ این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست) غیر قابل وصول گردد، مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی از خدمات مالیاتی بر کنار می‌شود و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و توسط دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه می‌شود و در صورت وجود سوء نیت متهم توسط دادستان انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار می‌گیرد.

مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بی‌تقصیرند فراهم کند به موجب حکم محاکم قضایی به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی می‌کنند. این حکم شامل مأموران مالیات می‌باشد که در موارد مذکور در مواد ۱۵۶، ۲۲۷ و ۲۳۹ این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای که بابت فعالیت دیگر مودی اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ این قانون مطالبه مالیات کند.

تبصره- مجازات مقرر در بندهای ۱ و ۲ این ماده قابل تجدید نظر در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی بوده و تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آن‌ها جز در مواردی که مقررات خاص برای آن در این قانون پیش بینی شده مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.منبع

نوشته مجازات تخلف مأموران مالیاتی تعیین شد اولین بار در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره پدیدار شد.

نمایندگان مردم مجازات تخلف مأموران مالیاتی را تعیین کردند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۶۵ این لایحه موافقت کردند. به موجب این مصوبه متن زیر جایگزین ماده ۲۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن می‌شود: مجازات تخلف مأموران
نوشته مجازات تخلف مأموران مالیاتی تعیین شد اولین بار در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره پدیدار شد.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *