نوشته ها

برچسب: وام صبا

وام گرفتن
اخبار حسابداری
حسین ذوالنوریان

چگونه با گزارش حسابرسی وام و تسهیلات بانکی بگیریم ؟

فعالیتهای مالی شرکت ها در هر دوره زمانی بایستی مورد بررسی قرار بگیرد که نتیجه این فعالیت های مالی و بررسی ها باید طی گزارش هایی جمع آوری شود که به ان صورت های مالی گفته میشود .

بیشتر بخون »