سهولت در استفاده
دسته بندی امکانات
پشتیبانی آنلاین
آموزش استفاده
ورژن 3
ویژه مراکز پخش مویرگی
این ورژن نرم افزار ویژه مراکز پخش مویرگی نوشته است و تمامی امکان نیز در همین راستا ساماندهی شده است. سیستم کدینگ حسابداری این نرم افزار یک سیستم کدینگ سه سطحی استاندارد است و تمامی امکانات مورد نیاز برای ثبت اسناد حسابداری و گزارشهایی مانند ترازهای آزمایشی وگردش حسابها و صورت سود وزیان و ترازنامه را دارا می باشد.
همراه با فیلم کامل آموزشی
ویژگی های عمومی نسخه شماره سه
 • سیستم کدینگ حسابداری سه سطحی با امکان ثبت سند اتوماتیک و سند آزاد و دو سطح شناور جهت تعریف مراکز هزینه
 • امکان ثبت فاکتورهای خرید وفروش وبرگشت خرید و برگشت فروش ثبت اتوماتیک سند حسابداری
 • امکان تعریف حسابهای بانکی و ثبت اطلاعات گردش حسابهای بانکی
 • امکان تعریف حسابهای صندوق و ثبت اطلاعات گردش صندوقهای وجوه نقد
 • امکان تعریف سر فصلهای کل و معین و تفضیل و ثبت اسناد حسابداری
 • امکان تهیه گزارشهای استاندارد حسابداری مانند ترازهای آزمایشی - گردش حسابها - صورت سود وزیان و تراز نامه و غیره
 • ثبت اطلاعات چکهای پرداختنی و دریافتنی و ثبت اتوماتیک اسناد چکهای دریافتنی و پرداختنی
 • امکان تعریف کاربر جدید و کنترل دسترسی کاربرها به بخشهای مختلف برنامه
 • امکان تعریف کاربر جدید و کنترل دسترسی کاربرها به بخشهای مختلف برنامه
 • امکان تعریف انبارها و کنترل موجودی هر انبار به همراه ارزش ریالی کالاهای هر انبار
 • امکان تعریف ویزیتور و مشخص کردن درصد ویزیتوری برای هر کالا
 • امکان ثبت همزمان چند فاکتور و وارد کردن همزمان اطلاعات فاکتورهای چند مشتری
 • امکان تشکیل دوره مالی جدید برای هرسال
 • امکان ایجاد چند دوره مالی برای کنترل حساب چند شرکت در یک برنامه
 • امکان مشاهده سود بر اساس فاکتور-سود بر اساس کالا - سود بر اساس طرف حساب برای دوره زمانی مشخص شده توسط کاربر
 • امکان تعریف درصد تخفیف فروش نقدی برای هرکالا و محاسبه وچاپ اتوماتیک مبلغ تخفیف نقدی در انتهای فاکتور
 • امکان مشخص کردن تعداد روزهای بازپرداخت برای فاکتورهای فروش و مشاهده فاکتورهای دارای تاخیر
 • فیلم کامل آموزش نرم افزار برای نسخه 3
ویژگی های اختصاصی نسخه شماره سه
 • امکان تعریف منطقه و مسیر و مسیر بندی مشتریها
 • امکان ثبت سفارش مشتری و تبدیل آن به حواله توسط مدیر فروش پس از بررسی وضعیت مشتری
 • امکان تعریف سیستمهای تخفیف وجوایز اتوماتیک و اختصاص جایزه و تخفیف به مشتری بدون دخالت کاربر
 • امکان ایجاد لیستهای تیم پخش و چاپ حواله انبار برای هر تیم پخش و لیست مشتریهای هر تیم پخش جهت استفاده موزع
 • امکان اعمال مبلغ فاکتور در حساب مشتری پس از اعلان ارسال تیم پخش به سطح شهر
 • امکان مشاهده موجودی قابل فروش و موجودی انبار در یک لیست- تا زمان اعلان ارسال تیم پخش به سطح شهر لیست کالاها از موجودی انبار کسر نمی گردد -
 • سیستم کدینگ حسابداری سه سطحی با امکان ثبت سند اتوماتیک و سند آزاد و دو سطح شناور جهت تعریف مراکز هزینه
 • امکان کنترل دسترسی هر ویزیتور به کالاها
 • امکان کنترل دسترسی هر ویزیتور به مسیرها
 • امکان کنترل دسترسی کاربر جهت ثبت فاکتورهای هر ویزیتور
 • امکان ثبت اطلاعات وجوه دریافتی هر موزع در یک سند حسابداری و مشخص نمودن جمع مبلغ کارت ونقو وچک وتخفیف برای هر تیم پخش
 • امکان تعریف راننده وموزع در سیستم و تهیه گزارش کارکرد هر راننده وموزع طی ماه
 • امکان مشاهده سود هر تیم پخش
 • امکان مشاهده سود خالص فروش هر ویزیتور
 • ارائه امکاناتی خاص جهت ثبت اطلاعات فاکتورهای تسویه شده هر مشتری
این سیستم طی 5 سال سه بار باز نویسی شده است ودر حال حاضر دارای سرعت و عملکردی بسیار مناسب است
به گونه ای که علاوه بر سهولت و سرعت بالا در ثبت اطلاعات به کاربر اطمینان می دهد که لیست مانده حساب ویزیتور به تفکیک مشتری کاملا واقعیتی است
 • گزارش جمع بندی فروش و مرجوعی که امکان تهیه بیش از یک میلیون گزارش در زمینه فروش را فراهم می آورد
 • گزارش جمع بندی خرید و مرجوعی که بیش از یک میلیون گزارش خرید را در دسترس قرار می دهد.
 • گزارش جمع بندی سود فاکتورهای فروش که بیش از یک میلیون گزارش در زمینه سود فاکتورهای فروش را در دسترس قرار می دهد.
 • گزارش عملکرد ویزیتور که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه حقوق ویزیتور را در اختیار کاربر قرار می دهد این گزارش شامل اطلاعاتی مانند میزان فروش و میزان مرجوعی و میزان تخفیف و سود حاصل از فروش یک ویزیتور به همراه تعداد کارتنهای فروش و تعداد کارتنهای مرجوعی و همچنین جمع مبلغ ، بخشی از فروش که وجه آن دریافت شده است و چند موضوع دیگر را مورد بررسی قرار می دهد.
ارائه 7 گزارش در موضوعات مختلف در مورد ویزیتورها
در زمان ثبت فاکتورهای خرید و فروش میتوانید تعداد روزهای توافق شده با طرف حساب جهت تسویه فاکتور را به سیستم بدهید
در این گزارش فاکتورهایی را مشاهده کنید که سررسید آنها فرا رسیده است اما هنوز تسویه آنها ثبت نشده است
 • گزارش سر رسید فاکتورهای خرید وفروش
 • گزارش ریز دریافتهای کارتخوان بین دو تاریخ مشخص
 • گزارش ریز فاکتورهای تسویه نشده ویزیتور
 • گزارش ریز مانده ویزیتور به تفکیک مشتری
 • گزارش چکهای پاس نشده ویزیتور
 • و دهها گزارش دیگر در زمینه های مانند اسناد ثبت شده- چکها – توضیحات اسناد و کالاها و ...
سفارش خرید
:آدرس
شیراز، سی متری سینما سعدی، خیابان مشیر غربی، کوچه شماره سه
:تلفن
07132323467 - 09178134054
:آدرس ایمیل
sabaaccounting@yahoo.com
سفارش خرید
:آدرس
شیراز، سی متری سینما سعدی، خیابان مشیر غربی، کوچه شماره سه
:تلفن
07132323467 - 09178134054
:آدرس ایمیل
sabaaccounting@yahoo.com