سهولت در استفاده
دسته بندی امکانات
پشتیبانی آنلاین
آموزش استفاده
ورژن 5
ویژه مراکز خرید و فروش عمده کالا با تمامی گزارشها
همراه با فیلم کامل آموزشی
ویژگی های عمومی نسخه شماره پنج
 • سیستم کدینگ حسابداری سه سطحی با امکان ثبت سند اتوماتیک و سند آزاد و دو سطح شناور جهت تعریف مراکز هزینه
 • امکان ثبت فاکتورهای خرید وفروش وبرگشت خرید و برگشت فروش ثبت اتوماتیک سند حسابداری
 • امکان تعریف حسابهای بانکی و ثبت اطلاعات گردش حسابهای بانکی
 • امکان تعریف حسابهای صندوق و ثبت اطلاعات گردش صندوقهای وجوه نقد
 • امکان تعریف سر فصلهای کل و معین و تفضیل و ثبت اسناد حسابداری
 • امکان تهیه گزارشهای استاندارد حسابداری مانند ترازهای آزمایشی - گردش حسابها - صورت سود وزیان و تراز نامه و غیره
 • ثبت اطلاعات چکهای پرداختنی و دریافتنی و ثبت اتوماتیک اسناد چکهای دریافتنی و پرداختنی
 • امکان تعریف کاربر جدید و کنترل دسترسی کاربرها به بخشهای مختلف برنامه
 • امکان تعریف انبارها و کنترل موجودی هر انبار به همراه ارزش ریالی کالاهای هر انبار
 • امکان تعریف ویزیتور و مشخص کردن درصد ویزیتوری برای هر کالا
 • امکان ثبت همزمان چند فاکتور و وارد کردن همزمان اطلاعات فاکتورهای چند مشتری
 • امکان تشکیل دوره مالی جدید برای هرسال
 • امکان ایجاد چند دوره مالی برای کنترل حساب چند شرکت در یک برنامه
 • امکان مشاهده سود بر اساس فاکتور-سود بر اساس کالا - سود بر اساس طرف حساب برای دوره زمانی مشخص شده توسط کاربر
 • امکان تعریف درصد تخفیف فروش نقدی برای هرکالا و محاسبه وچاپ اتوماتیک مبلغ تخفیف نقدی در انتهای فاکتور
 • امکان مشخص کردن تعداد روزهای بازپرداخت برای فاکتورهای فروش و مشاهده فاکتورهای دارای تاخیر
ویژگی های اختصاصی نسخه شماره پنج
گزارشگیری دقیق و جامع
 • گزارش جمع بندی فروش و مرجوعی که امکان تهیه بیش از یک میلیون گزارش در زمینه فروش را فراهم می آورد
 • گزارش جمع بندی خرید و مرجوعی که بیش از یک میلیون گزارش خرید را در دسترس قرار می دهد.
 • گزارش جمع بندی سود فاکتورهای فروش که بیش از یک میلیون گزارش در زمینه سود فاکتورهای فروش را در دسترس قرار می دهد.
 • گزارش عملکرد ویزیتور که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه حقوق ویزیتور را در اختیار کاربر قرار می دهد این گزارش شامل اطلاعاتی مانند میزان فروش و میزان مرجوعی و میزان تخفیف و سود حاصل از فروش یک ویزیتور به همراه تعداد کارتنهای فروش و تعداد کارتنهای مرجوعی و همچنین جمع مبلغ ، بخشی از فروش که وجه آن دریافت شده است و چند موضوع دیگر را مورد بررسی قرار می دهد.
 • ارائه 7 گزارش در موضوعات مختلف در مورد ویزیتورها
 • گزارش سر رسید فاکتورهای خرید وفروش. در زمان ثبت فاکتورهای خرید و فروش میتوانید تعداد روزهای توافق شده با طرف حساب جهت تسویه فاکتور را به سیستم بدهید و در این گزارش فاکتورهایی را مشاهده کنید که سررسید آنها فرا رسیده است اما هنوز تسویه آنها ثبت نشده است.
 • و دهها گزارش دیگر در زمینه های مانند اسناد ثبت شده- چکها – توضیحات اسناد و کالاها و ...
سفارش خرید
:آدرس
شیراز، سی متری سینما سعدی، خیابان مشیر غربی، کوچه شماره سه
:تلفن
07132323467 - 09178134054
:آدرس ایمیل
sabaaccounting@yahoo.com
سفارش خرید
:آدرس
شیراز، سی متری سینما سعدی، خیابان مشیر غربی، کوچه شماره سه
:تلفن
07132323467 - 09178134054
:آدرس ایمیل
sabaaccounting@yahoo.com